לאכול ברובע החמישי – מרקי לב וריאות

איך להכין שני מרקי לב וריאות – הראשון הוא עיבוד לבורש האוקראיני הקלאסי, והשני הוא צ'ורבת איברים פנימיים רומנית. אין כמו מרק איברים פנימיים ביום קר, והשבוע הזה בהחלט סיפק ימים שכאלה.